978-93-90082 Series

ISBN 978-93-90082 Series

Mechanics

Dr. M. Vasuky

» ISBN: 978-93-90082-00-2

ஆய்வுச் சிந்தனைகள்

முனைவர் க. நாகநந்தினி, முனைவர் சு. பூங்கொடி மற்றும் முனைவர் ஆ. பாப்பா

» ISBN: 978-93-90082-01-9

Wisdom world 99 Quotes

Dr.V.P.Rathi Arumugam

» ISBN: 978-93-90082-02-5

Word of Love

T.Justin

» ISBN: 978-93-90082-03-2

மூட்டு வலி அணுகா விதி

டாக்டர் ஜெ.ஜெயவெங்கடேஷ்

» ISBN: 978-93-90082-04-9

Management Practices in Village Knowledge Centre

S.Ramesh & R.Venkata Ravi

» ISBN: 978-93-90082-06-3

Perspectives of Business Combination and Consolidation in Indian Economy

Department of Business Administration and Economics, Mary Matha College of Arts and Science

» ISBN: 978-93-90082-07-0

Mercantile Laws

Dr.S.J.Abul Hassan

» ISBN: 978-93-90082-08-7

சிவ சிந்தை

க.பாலகிருஷ்ணன்

» ISBN: 978-93-90082-09-4

Unconventional Machining Processes

Dr.S.Marichamy & Dr.B.Stalin

» ISBN: 978-93-90082-10-0

Promotion and Protection of Human Rights

Dr.R.Sukithar

» ISBN: 978-93-90082-11-7

பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நூற்புழுக்கள்

முனைவர் ஜெ. ஜெயக்குமார்

» ISBN: 978-93-90082-12-4

Fundamentals of Insurance

D.Abraham Pradeep

» ISBN: 978-93-90082-13-1

Reforms in Urban Tamil Nadu: Lessons from JNNURM

Dr. P. Periakaruppan

» ISBN: 978-93-90082-14-8

Gemology

Dr. S.S. Jayabalakrishnan

» ISBN: 978-93-90082-15-5

Human Apology

Gopika Unni.P

» ISBN: 978-93-90082-16-2

Knowledge and Curriculum

A.Tholappan

» ISBN: 978-93-90082-17-9

Issues and Challenges in Social Sciences and Humanities Vol. I – 2020

Annai Fathima College of Arts & Science

» ISBN: 978-93-90082-18-2

Recent Trands in Automation, Signal Progcessing and Energy System (ICASE-2020)

Kalasalingam Academy of Research and Education

» ISBN: 978-93-90082-19-3

Programming Tricks by Math

Mr.D.Sudharson, Dr.V.R.Balaji, Dr.M.Rajkumar & Dr.A.Saravanan

» ISBN: 978-93-90082-20-9

Banking Law

Dr.R.Kalidoss & M.Jothi Muthu

» ISBN: 978-93-90082-21-6

Operating System Concepts

R.Parimala, S.Gayathri & T.Selvakumar

» ISBN: 978-93-90082-22-3

The Principles and practice of Siddhar Yogam

Dr.S.Sridhar, Dr.M.Pitchiah Kumar, Dr.G.Senthilvel and Dr.J.Jeyavenkatesh

» ISBN: 978-93-90082-23-0

Distributed Computing, Intelligence & it’s Applications

Kalasalingam Academy of Research and Education

» ISBN: 978-93-90082-24-7

Advanced Materials and Manufacturing Process

Kalasalingam Academy of Research and Education

» ISBN: 978-93-90082-27-8

Programming in C

Dr. K.Sivakumar & Mr. D.Kaleeswaran

» ISBN: 978-93-90082-28-5

Livelihood Status of Widowhood

Dr.A.Jegan

» ISBN: 978-93-90082-29-2

Database Management System

Dr.K.Sivakumar & Dr.S.Lokesh

» ISBN: 978-93-90082-30-8

Innovation in Interdisciplinary Research

Kalasalingam Academy of Research and Education

» ISBN: 978-93-90082-31-5

Computer Network with CISCO Training Lab Manual

Dr.K.Sivakumar

» ISBN: 978-93-90082-32-2

Pedagogy of Mathematics

Dr. P. Ponnusamy

» ISBN: 978-93-90082-33-9

Yoga for Fitness

Dr. K. Jothi Dayanandan & Dr. B. Akbar Ali

» ISBN: 978-93-90082-34-6

Ideal Concepts of Health 6 to 60

Dr. K. Jothi Dayanandan & Dr. B. Akbar Ali

» ISBN: 978-93-90082-35-3

Philosophies of Margins

Dr S. Basil Xavier

» ISBN: 978-93-90082-36-0

Recent Issues and Challenges in Literature, Science, Commerce and Social Sciences

Siddaramappa S. Rajamanya

» ISBN: 978-93-90082-37-7

Hybrid Fiber Reinforced Composites and Process Techniques

Dr. A. Anbuchezian & Dr. M. Vairavel

» ISBN: 978-93-90082-38-4

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು, ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು

» ISBN: 978-93-90082-39-1

The Storm of Ares…

Rohitvishwa T

» ISBN: 978-93-90082-40-7

Labour Migration: Post Covid 19

M. Nayas

» ISBN: 978-93-90082-41-4

Anthology: Poems – Vol.1

Dr. S.K. Ponmalar & Dr. K. Sathya Sai

» ISBN: 978-93-90082-42-1

Reconstructing Tamilnadu History: A Praxis

Dr.(Mrs)L.Thilagavathi, Dr.(Mrs)S.Jeyanthimala and Dr.(Mrs)M.Thangam

» ISBN: 978-93-90082-43-8

Impact of Pandemic on Women Empowerment

Dr.R.Radhika Devi and Dr.C.Subbulakshmi

» ISBN: 978-93-90082-44-5

English Literature and Language Fruitions through Pandemics

Dr. S. Patchainayagi & Dr. V. Vijayalakshmi

» ISBN: 978-93-90082-45-2

Artificial Intelligence

Dr. Sivakumar K, Mrs. M. Elza Melif, Mr. R. Naveenkumar & Mr. D. Kaleeswaran

» ISBN: 978-93-90082-46-9

R.K.Narayan’s “Swami and Friends” As an Archetypal Novel

Dr. Joghee Senthilkumar

» ISBN: 978-93-90082-47-6

Startups & Post COVID 19 Indian Economy

Department of Management Studies, Manonmaniam Sundaranar University

» ISBN: 978-93-90082-48-3

English for Elegance and Excellence

Dr. S. Venkatesh

» ISBN: 978-93-90082-49-0

Measurements, Sensors and Control Systems

Dr. S. Sheeba Rani, Dr. K.C. Ramya, Dr. V. Gomathy, Dr. S. Sivaranjani & Dr. S. Marichamy

» ISBN: 978-93-90082-51-3

Principle of Insurance

Dr. R. Kalidoss & M. Jothi Muthu

» ISBN: 978-93-90082-52-0

National Seminar on Recent Advancements in Mathematics

Kamaraj College

» ISBN: 978-93-90082-53-7

Hybrid Electric Vehicle

E. Fantin Irudaya Raj, Dr. M. Appadurai & D. Thiyaharajan

» ISBN: 978-93-90082-54-4

Nano Chemistry & Green Chemistry

Ms.R.Rojapriya, Mrs.S.Kalaiselvi, Mr.D.Balakrishnan & Mrs.P.Buvaneshwari

» ISBN: 978-93-90082-55-1

आंतरिक और बाहरी 64

डा.जे.जेयवेंकडेश

» ISBN: 978-93-90082-56-8

Pandemic Fruition: The Animus and the Conviction

Dr. S. Patchainayagi & Dr. V. Vijayalakshmi

» ISBN: 978-93-90082-57-5

Biochemistry

Dr. K. Gopi

» ISBN: 978-93-90082-58-2

மழைச்சாரலில் அவன் முகம்

ஜோ. நிலோபர் ஹெப்சி

» ISBN: 978-93-90082-59-9

Problem Solving and Python Programming

Dr. P. Arockia Mary

» ISBN: 978-93-90082-60-5

Tribal Society and Culture of Tamilnadu

Dr. (Mrs) L. Thilagavathi, Dr. (Mrs) S. Jeyanthimala & Dr. (Mrs) M. Thangam

» ISBN: 978-93-90082-61-2

Environment and Agriculture

Dr. M. Senthil Kumar, Mr. R. Logaraja & Mr. A. Rajeshwaran

» ISBN: 978-93-90082-62-9

A Hand Book of Siddha Geriatric Medicine

Dr.S.Karthik Nagarajan, Dr.K.Elavarasan, Dr.M.Praveen

» ISBN: 978-93-90082-63-6

Home and World: Indian Diasporic Reading

Dr. T. Senthamarai & Dr. M. R. Chandran

» ISBN: 978-93-90082-64-3

தமிழரின் தொன்மை

வீ. அரிஸ்டாட்டில்

» ISBN: 978-93-90082-65-0

Hand Book of Clinical Approach of Siddha Varman Medicine

Dr.S.Karthik Nagarajan, Dr.K.Elavarasan, Dr. J.Bakkiyadevi

» ISBN: 978-93-90082-66-7

Acronyms in Library and Information Science : A Selective Index

Dr.S.Sivasubramanian

» ISBN: 978-93-90082-67-4

காலந்தோறும் தமிழ்ப் பண்பாடு

பேரா. சே. செந்தமிழ்ப்பாவை, முனைவர் மா. செல்வத்தரசி மற்றும் முனைவர் ஜெ. கோகிலா

» ISBN: 978-93-90082-68-1

Micro and Macro Economics

Dr. R. Chandrasekaran, Dr. C.V. Sugantha Mani & Dr. P.B. Banudevi

» ISBN: 978-93-90082-69-8

காளான் வளர்ப்பு

ந. ரேவதி, அ. விஜயசாமுண்டீஸ்வரி, வீ.மு. இந்துமதி மற்றும் வே. கோமதி

» ISBN: 978-93-90082-72-8

Mushroom Cultivation

N. Revathy, A. Vijayasamundeeswari, V.M. Indumathi & V. Gomathi

» ISBN: 978-93-90082-73-5

Recent Technologies in Carbon Sequestration and Climate Change Risk Management

P. Christy Nirmala Mary, R. Shanmugasundaram & R. Muruga Ragavan

» ISBN: 978-93-90082-74-2

நரனாகியநான்

அ.சரவணசுந்தரம்

» ISBN: 978-93-90082-75-9

Geospatial Technologies for Agriculture

P. Christy Nirmala Mary & P. Kannan

» ISBN: 978-93-90082-76-6

Biological Science

R. Thangapandian and A. Yuvaraja

» ISBN: 978-93-90082-77-3

Integrating Digital Technologies in Teaching-Learning Process

Dr. R. Saraswathy

» ISBN: 978-93-90082-78-0

Communicative English

Dr. S. Isola Rajagopalan

» ISBN: 978-93-90082-79-7

நெல் சார்ந்த பண்ணையத்திற்கான உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம்

» ISBN: 978-93-90082-80-3

» ISBN: 978-93-90082-81

Farmers’ Attitude towards Agricultural Credit by Canara Bank

U. Jayaprakash

» ISBN: 978-93-90082-82-7

Patriarchal Ideologies in Post-Colonial India

Dr.M.Nagalakshmi and Dr.T.Senthamarai

» ISBN: 978-93-90082-83-4

ಜ್ಞಾನ ಸಂಪÀದ (ವಿವಿಧ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪುಟ)

ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ದತ್ತಾ ಅರುಂಧೇಕರ & ಡಾ. ಪಲ್ಲವಿ ಎಸ್. ಕುಸುಗಲ್ಲ

» ISBN: 978-93-90082-84-1

தாடகை நாச்சி மீனாட்சி வரலாறு

ஜோதிர்வனவூரான் என்ற சொக்கரமணகிரி தாசலிங்கம்

» ISBN: 978-93-90082-85-8

Investment Management

Dr. K. Ramamurthi and R. Thangamani

» ISBN: 978-93-90082-86-5

பொது அறிவுச் செய்திகள்

முனைவர் பி.எஸ்.நடராஜன்

» ISBN: 978-93-90082-87-2

இராஜேந்திர சோழனின் ஒடிசா வெற்றி

முனைவர் ஜெ.ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன்

» ISBN: 978-93-90082-88-9

Review of Language, Literature, Science, Commerce and Humanities

Dr. Pallavi S. Kusugal

» ISBN: 978-93-90082-89-6

» ISBN: 978-93-90082-90

A Text Book on Production Processes

Dr. Girisha L, Dr. R. Sanjeev kumar, Dr. Ram Subbiah, Dr. Raghu Chand R and Dr. Mahesh M

» ISBN: 978-93-90082-91-9

» ISBN: 978-93-90082-92

வளர்ந்து வரும் நம்பிக்கைக்குரிய தொழில் – நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு

கே. ஷிபி தாமஸ், பி. என். ரிச்சர்டு ஜெகதீசன், வே. ஜெயலலிதா

» ISBN: 978-93-90082-94-0

Covid and Coexistence

Ramya R, Santhosh R and Pradeep Kumar B

» ISBN: 978-93-90082-95-7

Critical Review in Clinical Biochemistry

Dr. T. Angayarkanni

» ISBN: 978-93-90082-96-4

Role of Sports Sciences and Yoga on Human Performance Enhancement

Department of Physical Education, School of Education

» ISBN: 978-93-90082-97-1

Financial Market and Services

Dr. A.C. Deepa and N. Kiruthika

» ISBN: 978-93-90082-98-8

Covid-19 Lockdown Impact on Rural Economy

S.Rajendran

» ISBN: 978-93-90082-99-5